นิทรรศการแสดงสินค้าออนไลน์

บอร์ดแห่งการเผยแพร่นิทรรศการแสดงสินค้าออนไลน์ พร้อมรับชม รับอ่าน กันอย่างไม่จุใจเลยทีเดียว

Date: 2020.03.12 | Category: สินค้า | Tags:

คนงานที่จัดการกับสภาพที่เป็นอันตรายในชีวิตประจำวันเช่นพนักงานดับเพลิงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและผู้รับเหมางานอุตสาหกรรมต้องรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บในงาน อันตรายจากการอาร์คแฟลชและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันช่างไฟฟ้า ด้านล่างค้นหาข้อควรระวังและแนวทางปฏิบัติทั่วไปที่ช่วยปรับปรุงความปลอดภัยในที่ทำงานไฟฟ้าการฝึกอบรมที่เหมาะสมตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรม

อย่างเต็มที่ในขั้นตอนความปลอดภัยและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการทำงาน คนงานจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในการป้องกันอุบัติเหตุเช่นการจัดการฟิวส์และอุปกรณ์อย่างถูกต้องและเข้าใจวิธีการตอบโต้ในกรณีฉุกเฉิน ใบรับรองอุปกรณ์ไฟฟ้าและใบอนุญาตที่ถูกต้องมักจะต้องใช้เมื่อทำงานในเงื่อนไขบางอย่างซึ่งสามารถรับได้ผ่านโปรแกรมความปลอดภัยและหลักสูตรที่สอนกฎระเบียบและมาตรฐานอุตสาหกรรม

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

การบำรุงรักษาอุปกรณ์การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่ทำงานมีบทบาทอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องได้รับการตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำและการซ่อมแซมและการบริการที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้น การฝึกซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกันอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยุ่งยากในตอนนี้ แต่การหยุดทำงานที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องอาจป้องกันการสูญเสียในการผลิตที่ยาวนานหากเครื่องจักรต้องพัง

โดยไม่คาดคิดอุปกรณ์ป้องกันช่างไฟฟ้ามักทำงานในสภาพที่ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อนและเปลวไฟทำให้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้หรือการบาดเจ็บ ถุงมือและปลอกหุ้มฉนวนป้องกันมือและแขนในขณะที่ต้องใช้แว่นตาเพื่อให้เกิดประกายไฟฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากดวงตา เครื่องแต่งกายที่ทนไฟเช่น coveralls แจ็คเก็ตและกางเกงปกป้องผิวจากอาร์คแฟลชและเปลวไฟ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ากับตัวแทนจำหน่ายเสื้อผ้าของคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าและชุดที่คุณใช้นั้นได้รับการทดสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าและชุดที่คุณใช้นั้นได้รับการทดสอบภาคสนามเพื่อการป้องกันส่วนโค้งและความต้านทานเปลวไฟ เทคนิคการฝังชั้นเรียบง่ายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องแต่งกายที่ทนไฟและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผ้าทำให้เสื้อผ้าเหล่านี้สามารถรักษาประสิทธิภาพไว้ได้นานขึ้นป้ายเตือนและป้ายเตือนป้ายเตือนเป็นสิ่งจำเป็นในสถานที่ทำงานไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงสภาพอันตรายและอุปกรณ์ที่เป็นอันตราย

ฉลากและสัญญาณของอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนฟิวส์ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมแหล่งพลังงานและอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่อง การระบุความเสี่ยงและอันตรายด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักอยู่ตลอดเวลาป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นในไซต์งาน

Comments are closed.