Category Archives: ทัวร์เวียดนาม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทัวร์เวียดนาม


การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทัวร์เวียดนามเป็นโอกาสที่น่าสนใจที่จะเข้าใกล้กับประวัติศาสตร์, ศิลปะ, และวัฒนธรรมท้องถิ่น. นี่คือบางกิจกรรมและสถานที่ที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่รักการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วัดและพระมหาธรรมกาย

 • ทัวร์เวียดนามเยือนวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์, เช่น วัดชิน, วัดลัง, และวัดไต้ฮู
 • เข้าร่วมพิธีล้างพุงตนเอง (Songkran) หรือเข้าร่วมพิธีวัด

เมืองโฮอี

 • ทัวร์เวียดนามสำรวจย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยม
 • เยือนพิพิธภัณฑ์ของเวียดนามในเมือง

ที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

 • ทัวร์เวียดนามเยือนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในเขตต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ D67, พิพิธภัณฑ์ Champa, และพิพิธภัณฑ์ Ho Chi Minh

หมู่บ้านท้องถิ่น

 • เข้าร่วมการทัศนศึกษาในหมู่บ้านท้องถิ่น ทัวร์เวียดนามเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน

ทำงานศิลปะ

 • ทัวร์เวียดนามเข้าร่วมชั้นสอนศิลปะท้องถิ่น เช่น การทำงานเกี่ยวกับหัตถกรรม, การเย็บปักถักร้อย, หรือการทำศิลปะหินปูน

ทำงานศิลปะการแสดง

 • ทัวร์เวียดนามชมการแสดงศิลปะการแสดงท้องถิ่น เช่น การแสดงลิงปลาย, การแสดงมúa rối nước (การแสดงหุ่นลิงด้วยมือ)

ตลาดท้องถิ่น

 • ทัวร์เวียดนามช็อปปิ้งที่ตลาดท้องถิ่นเพื่อซื้อของฝากและสินค้าที่ทำจากมือ

เที่ยวหลังคาเรือน

 • เข้าชมหลังคาเรือนแบบทัวร์เวียดนามที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัย

ที่ท่องเที่ยววัดหิน

 • เยือนวัดหินชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตชนบท

 • ทัวร์เวียดนามบรรยากาศที่เงียบสงบและน่าสงสารในชุมชนชนบท, การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสัมผัสกับชีวิตท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์อยู่