Category Archives: Gps

วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ติดตาม Gps

อุปกรณ์ติดตาม Gps ไม่เหมือนกับ Gps ในรถยนต์ อุปกรณ์ Gps ทั้งสองเครื่องทำงานโดยใช้ข้อมูลผ่านพิกัดดาวเทียม วัตถุประสงค์พื้นฐานของตัวติดตาม Gps คือการติดตามยานพาหนะเป้าหมายหรือยานพาหนะที่เฉพาะเจาะจง อุปกรณ์ติดตามสามารถถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่รถแล่นไป ระยะเวลาที่รถหยุด ฯลฯ โดยปกติแล้วอุปกรณ์ติดตาม Gps จะติดตั้งอยู่ในรถ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ติดตาม Gps ยังสามารถใช้กับจักรยานยนต์ สกู๊ตเตอร์ และจักรยานได้ เครื่องติดตาม GPS บางตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของคอมพิวเตอร์

เครื่องติดตาม Gps ทั้งหมดใช้ดาวเทียม

ระบุตำแหน่งทั่วโลกซึ่งสามารถระบุตำแหน่งและความเร็วของรถได้อย่างแม่นยำ ระบบติดตาม Gps จะส่งข้อมูลไปยังดาวเทียม Gps ที่โคจรอยู่ ซึ่งกำหนดเส้นทางข้อมูลผ่านเครือข่ายมือถือหรือโทรศัพท์กลับไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณที่เกี่ยวข้อง เครื่องติดตาม Gps ยังสามารถส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและแจ้งเตือนผู้รับผ่านการส่งข้อความ SMS เช่นเดียวกับระบบ Gps ในรถยนต์ทั่วไป เครื่องติดตาม Gps ยังสามารถให้ข้อมูลแผนที่โดยละเอียดซึ่งแสดงว่ายานพาหนะเป้าหมายเดินทางไปที่ใด รายละเอียดการทำแผนที่ที่ได้รับสามารถเก็บถาวร

gps

gps ติดตามรถยนต์c

เครื่องติดตาม Gps ถูกใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นักสืบเอกชน เจ้าหน้าที่สืบสวนการทุจริตหรือประกัน บุคคลทั้งองค์กรและเอกชน เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการสืบสวน บางบริษัท เช่น บริษัทรถลีมูซีน บริษัทแท็กซี่ และบริษัทจัดส่ง ใช้เครื่องติดตาม Gps เฝ้าติดตามและเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้งานยานพาหนะของบริษัทหรือทรัพย์สิน นอกจากนี้ สามารถใช้อุปกรณ์ติดตาม Gps เพื่อติดตามยานพาหนะ

บางบริษัทใช้ระบบติดตาม Gps เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

โดยการตรวจสอบระยะทางและความเร็วของยานพาหนะของบริษัทเพื่อควบคุมการใช้เชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง ระบบติดตามด้วย Gps ยังสามารถใช้เพื่อบันทึกวิธีที่พนักงานใช้ยานพาหนะของบริษัทสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยระบุรายละเอียดให้แน่ชัดว่าเมื่อใดที่ผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่งและรับ นอกจากนี้ อุปกรณ์ติดตาม Gps ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบกิจกรรมของครอบครัว เช่น ลูกหรือคู่สมรสได้อย่างถูกกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม การใช้ตัวติดตาม Gps ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ แม้ว่าอุปกรณ์ติดตาม Gps จะใช้ได้ในรัฐส่วนใหญ่ ตามกฎหมายโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตพิเศษหรือใบอนุญาต แต่ควรตรวจสอบระเบียบของรัฐหรือรัฐบาลกลางที่บังคับใช้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ติดตาม Gps นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างในการใช้งานระหว่างตัวติดตาม Gps และระบบ Gps เครื่องติดตาม Gps เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของยานพาหนะเป้าหมาย โดยค่าเริ่มต้นหมายความว่าผู้โดยสารหรือผู้โดยสารภายในรถถูกติดตาม